Archiwalne Przetargi

10 października 2017

NEM/48/2017 – Układ Chłodzenia „Chiller”, części instalacji demonstracyjnej A.S.SET POWDER – 1 sztuka

W ramach Projektu: Demonstracja autorskiej technologii wytwarzania komponentów i elementów kompozytowych A.S.SET; Poddziałania 1.1.2. „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18 października 2017 do godziny 18:00.

http://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2017/10/NEM_ZO_48_2017_Chiller_Zapytanie.pdfhttp://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2017/10/NEM_ZO_48_2017_Chiller_FORMULARZ.docx
22 czerwca 2017

NEM/IM/01/2017 – Dotyczy dostawy:

A. Drukarki SLS 3D – systemu do selektywnego laserowego spiekania proszków tworzyw sztucznych – 1 sztuki

B. Materiałów startowych

W ramach Projektu: Zabudowa specjalna nadwozia o podwyższonej trwałości na potrzeby wariantu pojazdu kategorii „L” o podwyższonej mobilności „Triggo”, przeznaczonego do eksploatacji w sieciach wynajmu automatycznego „carsharing” i technologia seryjnej produkcji jej elementów na bazie innowacyjnych żywic epoksydowych A.S. SET; Działania 1.2: Sektorowe programy B+R w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 3 sierpnia 2017 do godziny 18:00.

http://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2017/06/NEM_IM_01_2017_SLS_ZAŁĄCZNIKI.docxhttp://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2017/06/ZO-NEM_IM_01_2017_SLS.pdf
26 maja 2017

NEM/45/2017 – Hermetyczny system do podciśnieniowego opróżniania mieszalnika V, część Instalacji demonstracyjnej A.S.SET SHEET – 1 sztuka

W ramach Projektu: Demonstracja autorskiej technologii wytwarzania komponentów i elementów kompozytowych A.S.SET; Poddziałania 1.1.2. „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 5 czerwca 2017 do godziny 18:00.

http://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2017/05/NEM_ZO_45_2017_System_do_oprozniania_mieszalnika_V_zalacznik.docxhttp://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2017/05/NEM_ZO_45_2017_System_do_oprozniania_mieszalnika_V.pdf
14 kwietnia 2017

NEM/44/2017 – Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia: Ploter tnący CNC – Cutter, część Instalacji demonstracyjnej A.S.SET SHEET – 1 sztuka

W ramach Projektu: Demonstracja autorskiej technologii wytwarzania komponentów i elementów kompozytowych A.S.SET; Poddziałania 1.1.2. „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25 kwietnia 2017 do godziny 18:00.

http://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2017/05/NEM_ZO_44_2017_Ploter-tnący-CNC-Cutter.pdf
13 marca 2017

NEM/43/2017 – Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia: Laboratoryjny mieszalnik przesypowy V z agitatorem – 1 sztuka

W ramach Projektu: Demonstracja autorskiej technologii wytwarzania komponentów i elementów kompozytowych A.S.SET; Poddziałania 1.1.2. „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Deadline for offer: dnia 21 marca 2017 do godziny 18:00.

http://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2017/03/NEM_ZO_43_2017_Laboratoryjny-mieszalnik_ZAŁĄCZNIKI.docxhttp://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2017/03/NEM_ZO_43_2017_Laboratoryjny-mieszalnik.pdf
13 lutego 2017

NEM/41/2017 – Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia: Agregat chłodniczy do prasy hydraulicznej - 1 sztuka

W ramach Projektu: Demonstracja autorskiej technologii wytwarzania komponentów i elementów kompozytowych A.S.SET; Poddziałania 1.1.2. „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21 lutego 2017 do godziny 18:00.

http://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2017/02/NEM_ZO_41_2017_Agregat-chłodniczy.pdfhttp://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2017/02/NEM_ZO_41_2017_Agregat-chłodniczy_ZAŁĄCZNIKI.doc
13 lutego 2017

NEM/40/2017 – Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia: Agregat chłodniczy do prasy hydraulicznej - 1 sztuka

W ramach Projektu: Demonstracja autorskiej technologii wytwarzania komponentów i elementów kompozytowych A.S.SET; Poddziałania 1.1.2. „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 6 lutego 2017 do godziny 18:00.

http://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2017/02/NEM_ZO_40_2017.dochttp://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2017/02/NEM_ZO_40_2017.pdf
21 grudnia 2016

NEM//29/2016 - Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia: Przejezdny odkurzacz przemysłowy w wykonaniu Ex do pracy w strefie 22 – element Instalacji demonstracyjnej A.S.SET POWDER – 1 sztuka

W ramach Projektu: Demonstracja autorskiej technologii wytwarzania komponentów i elementów kompozytowych A.S.SET; Poddziałania 1.1.2. „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28 listopada 2016 do godziny 18:00.

http://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/11/NEM_ZO_29_2016_Odkurzacz_FIN_ZAŁĄCZNIKI.docxhttp://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/11/NEM_ZO_29_2016_Odkurzacz_FIN.pdf
13 grudnia 2016

NEM/38/2016 - Zapytanie ofertowe na dostawę Mikropulweryzatora (młynka szybkoobrotowego z cyklonem) – części instalacji demonstracyjnej A.S.SET POWDER – 1 sztuki

W ramach Projektu: Demonstracja autorskiej technologii wytwarzania komponentów i elementów kompozytowych A.S.SET; Poddziałania 1.1.2. „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21 grudnia 2016 do godziny 18:00.

http://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/12/NEM_ZO_38_2016_Mikropulweryzator.pdfhttp://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/12/NEM_ZO_38_2016_Mikropulweryzator_ZAŁĄCZNIKI.docx
13 grudnia 2016

NEM/37/2016 - Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia: Laboratoryjny mieszalnik przesypowy V z agitatorem – 1 sztuka

W ramach Projektu: Demonstracja autorskiej technologii wytwarzania komponentów i elementów kompozytowych A.S.SET; Poddziałania 1.1.2. „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21 grudnia 2016 do godziny 18:00.

http://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/12/NEM_ZO_37_2016_Laboratoryjny-mieszalnik.pdfhttp://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/12/NEM_ZO_37_2016_Laboratoryjny-mieszalnik_ZAŁĄCZNIKI.docx
13 grudnia 2016

NEM/36/2016 - Zapytanie ofertowe na dostawę:


Sortownika wibracyjnego wraz z systemem podawania materiału, w skład którego wchodzą:
A. Mieszalnik łopatowy mechaniczny – 1 sztuka,
B. Odbiornik pośredni – 1 sztuka,
C. Przesiewacz frakcji – 1 sztuka,
D. Odbiornik ślimakowy – 1 sztuka,
E. Waga najazdowa – 1 sztuka,
– części instalacji demonstracyjnej A.S.SET POWDER

W ramach Projektu: Demonstracja autorskiej technologii wytwarzania komponentów i elementów kompozytowych A.S.SET; Poddziałania 1.1.2. „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21 grudnia 2016 do godziny 18:00.

http://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/12/NEM_ZO_36_2016_Sortownik-wibracyjny.pdfhttp://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/12/NEM_ZO_36_2016_Sortownik-wibracyjny.docx
2 grudnia 2016

NEM/35/2016 - Zapytanie ofertowe na dostawę aparatury do analizy właściwości mechanicznych, tj. urządzeń:


A. Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa quasi-statyczna – 1 sztuka,

B. Maszyna wytrzymałościowa do badań zmęczeniowych – 1 sztuka,

C. Aparat HDT – 1 sztuka,

D. Młot udarowy Charpy’ego – 1 sztuka,

W ramach Projektu: Demonstracja autorskiej technologii wytwarzania komponentów i elementów kompozytowych A.S.SET; Poddziałania 1.1.2. „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13 stycznia 2017 do godziny 18:00.

http://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/12/NEM_ZO_35_2016_Maszyny_FIN.pdfhttp://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/12/NEM_ZO_35_2016_Maszyny_ZAŁĄCZNIKI.docxhttp://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2017/01/Odpowiedzi_35_2016.docx
25 listopada 2016

NEM/33/2016 - Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia: Laboratoryjny mieszalnik przesypowy V z agitatorem – 1 sztuka - UNIEWAŻNIONE

W ramach Projektu: Demonstracja autorskiej technologii wytwarzania komponentów i elementów kompozytowych A.S.SET; Poddziałania 1.1.2. „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 2 grudnia 2016 do godziny 18:00.

http://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/11/NEM_ZO_33_2016_Laboratoryjny-mieszalnik_ZAŁĄCZNIKI.docxhttp://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/11/ZO-nem_33_2016-Mieszalnik-przesypowy.pdf
22 listopada 2016

NEM/34/2016 - Zapytanie ofertowe na dostawę:

Sortownika wibracyjnego wraz z systemem podawania materiału, w skład którego wchodzą:
A. Mieszalnik łopatowy mechaniczny – 1 sztuka,
B. Odbiornik pośredni – 1 sztuka,
C. Przesiewacz frakcji – 1 sztuka,
D. Odbiornik ślimakowy – 1 sztuka,
E. Waga najazdowa – 1 sztuka,
– części instalacji demonstracyjnej A.S.SET POWDER

W ramach Projektu: Demonstracja autorskiej technologii wytwarzania komponentów i elementów kompozytowych A.S.SET; Poddziałania 1.1.2. „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada 2016 do godziny 18:00.

http://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/11/NEM_34_2016_Sortownik_wibracyjny.pdfhttp://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/11/NEM_ZO_34_2016_Sortownik-wibracyjny_ZAŁĄCZNIKI.docx
18 listopada 2016

NEM/31/2016 - Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż:

Zestawu wyposażenia laboratorium, w tym:
A. Mebli laboratoryjnych,
B. Dygestoriów,
C. Ramienia wyciągowego powietrza,
D. Laboratoryjnych odciągów powietrza

W ramach Projektu: Demonstracja autorskiej technologii wytwarzania komponentów i elementów kompozytowych A.S.SET; Poddziałania 1.1.2. „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28 listopada 2016 do godziny 18:00.

http://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/11/NEM_ZO_31_Wyposażenie-laboratorium_ZAŁĄCZNIKI.docxhttp://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/11/NEM-31_2016-Pytania-i-odpowiedzi.pdfhttp://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/11/NEM_ZO_31_Wyposażenie-laboratorium.pdf
18 listopada 2016

NEM/32/2016 - Zapytanie ofertowe na dostawę: -UNIEWAŻNIONE


Sortownika wibracyjnego wraz z systemem podawania materiału, w skład którego wchodzą:
A. Mieszalnik łopatowy mechaniczny – 1 sztuka,
B. Odbiornik pośredni – 1 sztuka,
C. Przesiewacz frakcji – 1 sztuka,
D. Odbiornik ślimakowy – 1 sztuka,
E. Waga najazdowa – 1 sztuka,
– części instalacji demonstracyjnej A.S.SET POWDER

W ramach Projektu: Demonstracja autorskiej technologii wytwarzania komponentów i elementów kompozytowych A.S.SET; Poddziałania 1.1.2. „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28 listopada 2016 do godziny 18:00.

http://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/11/NEM_ZO_32_2016_Sortownik-wibracyjny.pdfhttp://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/11/NEM_ZO_32_2016_Sortownik-wibracyjny_ZAŁĄCZNIKI.docx
14 listopada 2016

NEM/30/2016 - Zapytanie ofertowe na dostawę:

Oprogramowania typu CAD 3D zawierającego następujące pakiety:
A. Licencja Solidworks Professional – 1 szt.
B. Licencja Solidworks Simulation Premium – 1 szt.
C. Licencja Solidworks Composer – 1 szt.

W ramach Projektu: Demonstracja autorskiej technologii wytwarzania komponentów i elementów kompozytowych A.S.SET; Poddziałania 1.1.2. „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22 listopada 2016 do godziny 18:00.

http://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/11/NEM_ZO_30_2016_Oprogramowanie.pdfhttp://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/11/NEM_ZO_30_2016_CAD_ZAŁĄCZNIKI.docx
3 listopada 2016

NEM/27/2016 - Zapytanie ofertowe na dostawę: -UNIEWAŻNIONE

Sortownika wibracyjnego wraz z systemem podawania materiału, w skład którego wchodzą:
A. Mieszalnik łopatowy mechaniczny – 1 sztuka,
B. Odbiornik pośredni – 1 sztuka,
C. Przesiewacz frakcji – 1 sztuka,
D. Odbiornik ślimakowy – 1 sztuka,
E. Waga najazdowa – 1 sztuka,
– części instalacji demonstracyjnej A.S.SET POWDER

W ramach Projektu: Demonstracja autorskiej technologii wytwarzania komponentów i elementów kompozytowych A.S.SET; Poddziałania 1.1.2. „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11 listopada 2016 do godziny 18:00.

http://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/11/NEM_ZO_27_2016_Sortownik-wibracyjny_ZAŁĄCZNIKI.docxhttp://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/11/NEM-_27_2016.pdf
2 listopada 2016

NEM/26/2016 - Zapytanie ofertowe na dostawę:

Mikropulweryzatora (młynka szybkoobrotowego z cyklonem) – części instalacji demonstracyjnej A.S.SET POWDER – 1 sztuki

W ramach Projektu: Demonstracja autorskiej technologii wytwarzania komponentów i elementów kompozytowych A.S.SET; Poddziałania 1.1.2. „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10 listopada 2016 do godziny 18:00.

http://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/11/NEM_26_2016_Mikropulweryzator.pdfhttp://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/11/NEM_ZO_26_2016_Mikropulweryzator_ZAŁĄCZNIKI2.docx
25 października 2016

NEM/25/2016 - Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż Zestawu wyposażenia laboratorium, w tym:

A. Mebli laboratoryjnych,

B. Dygestoriów,

C. Ramię wyciągowe powietrza,

D. Laboratoryjnych odciągów powietrza,:

W ramach Projektu: Demonstracja autorskiej technologii wytwarzania komponentów i elementów kompozytowych A.S.SET; Poddziałania 1.1.2. „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 2 listopada 2016 do godziny 18:00.

http://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/11/NEM-25-2016.pdfhttp://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/11/NEM_ZO_25_Wyposażenie-laboratorium_ZAŁĄCZNIKI.docx
21 października 2016

NEM23/2016 - Zapytanie ofertowe na dostawę: Aparatury do analizy procesów starzenia, w skład której wchodzą:

A. Komora starzeniowa UV – 1 sztuka

B. Komora starzeniowa – 1 sztuka

W ramach Projektu: Demonstracja autorskiej technologii wytwarzania komponentów i elementów kompozytowych A.S.SET; Poddziałania 1.1.2. „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31 października 2016 do godziny 18:00.

http://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/10/NEM_23_2016.pdfhttp://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/10/NEM_ZO_23_2016_Komory-starzeniowe_ZAŁĄCZNIKI.docx
13 października 2016

NEM/24/2016 - Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia: Nasypywarka – część Instalacji demonstracyjnej Elementy Kompozytowe – 1 sztuka - BRAK OFERT

W ramach Projektu: Demonstracja autorskiej technologii wytwarzania komponentów i elementów kompozytowych A.S.SET; Poddziałania 1.1.2. „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21 października 2016 do godziny 18:00.

http://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/10/NEM_ZO_24_2016_Nasypywarka_ZAŁĄCZNIKI.docxhttp://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/10/NEM_24_2016-zapytanie-ofertowe.pdf
10 października 2016

Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia: Prasa półkowa do laminowania – część instalacji demonstracyjnej A.S.SET SHEET – 1 sztuka

W ramach Projektu: Demonstracja autorskiej technologii wytwarzania komponentów i elementów kompozytowych A.S.SET; Poddziałania 1.1.2. „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18 października 2016 do godziny 18:00.

http://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/10/NEM_22_2016.pdfhttp://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/10/NEM_ZO_22_2016_Prasa-półkowa_ZAŁĄCZNIKI.docxhttp://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/10/NEM_22_2016_app-eng.pdf
5 października 2016

NEM/22/2016 - Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia: Prasa półkowa do laminowania – element Instalacji demonstracyjnej A.S.SET SHEET – 1 sztuka – ZAPYTANIE OFERTOWE UNIEWAŻNIONE

W ramach Projektu: Demonstracja autorskiej technologii wytwarzania komponentów i elementów kompozytowych A.S.SET; Poddziałania 1.1.2. „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13 października 2016 do godziny 18:00.

http://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/10/NEM_ZO_20_2016_Prasapolkowa.pdfhttp://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/10/NEM_20_2016_Press-for-laminating_appx1_ENG.pdfhttp://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/10/NEM_ZO_20_2016_Prasa_polkowa.docx
29 września 2016

NEM/20/2016 - Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia: Zestaw doprowadzenia sprężonego powietrza – element Instalacji demonstracyjnej A.S.SET POWDER – 1 sztuka

W ramach Projektu: Demonstracja autorskiej technologii wytwarzania komponentów i elementów kompozytowych A.S.SET; Poddziałania 1.1.2. „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 7 października 2016 do godziny 18:00.

http://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/09/NEM_ZO_sprężone-powietrze.pdfhttp://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/09/NEM_ZO_21_2016_Sprężone-powietrze_ZAŁĄCZNIKI.docx
26 września 2016

NEM/19/2016 - Zapytanie ofertowe na dostawę Instalacji gazów laboratoryjnych wraz z systemem detekcji - 1 sztuki

W ramach Projektu: Demonstracja autorskiej technologii wytwarzania komponentów i elementów kompozytowych A.S.SET; Poddziałania 1.1.2. „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 4 października 2016 do godziny 18:00.

http://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/09/NEM_ZO_19_2016.pdfhttp://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/09/NEM_ZO_19_2016_IGL_ZALACZNIKI.docx
19 września 2016

NEM/17/2016 - Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia: Nasypywarka ze zintegrowaną prasą taśmową – element Instalacji demonstracyjnej A.S.SET SHEET– 1 sztuka – BRAK OFERT

W ramach Projektu: Demonstracja autorskiej technologii wytwarzania komponentów i elementów kompozytowych A.S.SET; Poddziałania 1.1.2. „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 3 listopada 2016 do godziny 18:00.

http://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/09/NEM_ZO_17_2016_Nasypywarka_ze_zintegrowana_prasa_tasmowa_ZALACZNIKI.docxhttp://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/09/NEM_ZO_17_2016_PL.pdf
14 września 2016

Zapytanie ofertowe na budowę Instalacji wodociągowej, hydrantowej, kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej w tym technologicznej, ogrzewania, w ramach przebudowy hali WH7 dla potrzeb produkcji komponentów polimerowych.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25 września 2016 do godziny 17:00.

http://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/09/ZO_Instalacje-sanitarne.7z
14 września 2016

NEM/18/2016 - Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia: Nasypywarka – część Instalacji demonstracyjnej Elementy Kompozytowe – 1 sztuka - BRAK OFERT

W ramach Projektu: Demonstracja autorskiej technologii wytwarzania komponentów i elementów kompozytowych A.S.SET; Poddziałania 1.1.2. „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22 września 2016 do godziny 18:00.

http://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/09/NEM_ZO_18_2016.pdf
5 września 2016

NEM/16/2016 - Przetarg na dostawę urządzenia: Zestaw doprowadzenia sprężonego powietrza – element Instalacji demonstracyjnej A.S.SET POWDER – 1 sztuka - ZAPYTANIE OFERTOWE UNIEWAŻNIONE

W ramach Projektu: Demonstracja autorskiej technologii wytwarzania komponentów i elementów kompozytowych A.S.SET; Poddziałania 1.1.2. „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13 września 2016 do godziny 18:00.

http://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/09/NEM_ZO_16_2016_SSP.pdfhttp://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/09/NEM_ZO_16_2016_SSP_ZALACZNIKI.docx
1 września 2016

NEM14/2016 - Przetarg na dostawę urządzenia: Prasa hydrauliczna o stole 500x500 – 1 sztuka.

W ramach Projektu: Demonstracja autorskiej technologii wytwarzania komponentów i elementów kompozytowych A.S.SET; Poddziałania 1.1.2. „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 9 września 2016 do godziny 18:00.

http://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/09/NEM_ZO_14_2016_Prasa-hydrauliczna_ZAŁĄCZNIKI.docxhttp://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/09/NEM_ZO_14_2016_Prasa-hydrauliczna.pdf
1 września 2016

NEM/15/2016 - Przetarg na dostawę urządzenia: Mieszalnik przesypowy z agitatorem – 1 sztuka.

W ramach Projektu: Demonstracja autorskiej technologii wytwarzania komponentów i elementów kompozytowych A.S.SET; Poddziałania 1.1.2. „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 9 września 2016 do godziny 18:00.

http://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/09/NEM_ZO_15_2016_Mieszalnik-przesypowy-z-agitatorem_ZAŁĄCZNIKI.docxhttp://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/09/NEM_ZO_15_2016_Mieszalnik-przesypowy-z-agitatorem.pdf
16 sierpnia 2016

NEM/12/2016 - Przetarg na dostawę urządzenia: System Odpylania Stanowisk Pracy – element Instalacji demonstracyjnej A.S.SET POWDER – 1 sztuka

W ramach Projektu: Demonstracja autorskiej technologii wytwarzania komponentów i elementów kompozytowych A.S.SET; Poddziałania 1.1.2. „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25 sierpnia 2016 do godziny 18:00.

http://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/08/NEM_ZO_12-20160816-SOSP.pdfUmowa o Poufności
10 sierpnia 2016

NEM/13/2016 - Przetarg na dostawę urządzenia: Zestaw doprowadzenia sprężonego powietrza – element Instalacji demonstracyjnej A.S.SET POWDER – 1 sztuka – PRZETARG UNIEWAŻNIONY

W ramach Projektu: Demonstracja autorskiej technologii wytwarzania komponentów i elementów kompozytowych A.S.SET; Poddziałania 1.1.2. „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19 sierpnia 2016 do godziny 18:00.

http://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/08/NEM_ZO_13_2016_Sprezone_Pow.pdfUmowa o Poufności
4 sierpnia 2016

NEM/11/2016 - Przetarg na dostawę urządzeń: Mieszalniki – 2 sztuki.

W ramach Projektu: Demonstracja autorskiej technologii wytwarzania komponentów i elementów kompozytowych A.S.SET; Poddziałania 1.1.2. „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12 sierpnia 2016 do godziny 18:00.

http://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/08/NEM_ZO_11_2016_Mieszalniki.pdf
4 sierpnia 2016

NEM/10/2016 - Przetarg na dostawę urządzenia: Mieszalnik przesypowy z agitatorem – 1 sztuka. - PRZETARG UNIEWAŻNIONY

W ramach Projektu: Demonstracja autorskiej technologii wytwarzania komponentów i elementów kompozytowych A.S.SET; Poddziałania 1.1.2. „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12 sierpnia 2016 do godziny 18:00.

http://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/08/NEM_ZO_10_2016_Mieszalnik-przesypowy-z-agitatorem.pdf
4 sierpnia 2016

NEM/09/2016 - Przetarg na dostawę urządzenia: Prasa hydrauliczna o stole 500x500 – 1 sztuka. - PRZETARG UNIEWAŻNIONY

W ramach Projektu: Demonstracja autorskiej technologii wytwarzania komponentów i elementów kompozytowych A.S.SET; Poddziałania 1.1.2. „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12 sierpnia 2016 do godziny 18:00.

http://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/08/NEM_ZO_09_2016_Prasa-hydrauliczna.pdf
4 sierpnia 2016

NEM/08/2016 - Przetarg na dostawę przyrządu: Reometr naprężeniowy – 1 sztuka.

W ramach Projektu: Demonstracja autorskiej technologii wytwarzania komponentów i elementów kompozytowych A.S.SET; Poddziałania 1.1.2. „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14 września 2016 do godziny 18:00.

http://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/08/NEM_ZO_08_2016_Reometr-naprężeniowy.pdf
4 sierpnia 2016

NEM/07/2016 - Przetarg na dostawę zestawu przyrządów pomiarowych:

A. Różnicowy kalorymetr skaningowy – DSC – 1 sztuka

B. Aparat do analizy odporności termicznej – TGA – 1 sztuka

C. Urządzenie do analizy mechaniczno-dynamicznej – DMA – 1 sztuka

W ramach Projektu: Demonstracja autorskiej technologii wytwarzania komponentów i elementów kompozytowych A.S.SET; Poddziałania 1.1.2. „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14 września 2016 do godziny 18:00.

http://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/08/NEM_ZO_07_2016_DSC_TGA_DMA.pdf
12 lipca 2016

NEM/06/2016 - Przetarg na dostawę przyrządów: Mieszalniki – 2 sztuki - PRZETARG UNIEWAŻNIONY

W ramach Projektu: Demonstracja autorskiej technologii wytwarzania komponentów i elementów kompozytowych A.S.SET, Poddziałania 1.1.2. „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Ofertę należy złożyć w terminie do 20 lipca 2016 do godziny 18:00.

http://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/07/NEM_ZO_06_2016_Mieszalniki.pdf
12 lipca 2016

NEM/05/2016 - Przetarg na dostawę przyrządu: Mieszalnika przesypowego typu V-160 - PRZETARG UNIEWAŻNIONY

W ramach Projektu: Demonstracja autorskiej technologii wytwarzania komponentów i elementów kompozytowych A.S.SET, Poddziałania 1.1.2. „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Ofertę należy złożyć w terminie do 20 lipca 2016 do godziny 18:00.

http://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/07/NEM_ZO_05_2016_Mieszalnik-przesypowy-V-160.pdf
12 lipca 2016

NEM/04/2016 - Przetarg na dostawę przyrządu: Prasa laboratoryjna - PRZETARG UNIEWAŻNIONY

W ramach Projektu: Demonstracja autorskiej technologii wytwarzania komponentów i elementów kompozytowych A.S.SET, Poddziałania 1.1.2. „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Ofertę należy złożyć w terminie do 20 lipca 2016 do godziny 18:00.

http://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/07/NEM_ZO_04_2016_Prasa-laboratoryjna.pdf
12 lipca 2016

NEM/03/2016 - Przetarg na dostawę przyrządu: Reometr rotacyjno-oscylacyjny - PRZETARG UNIEWAŻNIONY

W ramach Projektu: Demonstracja autorskiej technologii wytwarzania komponentów i elementów kompozytowych A.S.SET, Poddziałania 1.1.2. „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Ofertę należy złożyć w terminie do 23 sierpnia 2016 do godziny 18:00.

http://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/07/NEM_ZO_03_2016_REOMETR.pdf
22 czerwca 2016

NEM/02/2016 - Przetarg na dostawę zestawów przyrządów pomiarowych: - PRZETARG UNIEWAŻNIONY

A. Różnicowy kalorymetr skaningowy – DSC,

B. Aparat do analizy odporności termicznej – TGA,

C. Urządzenia do analizy mechaniczno-dynamicznej – DMA.

W ramach Projektu: Demonstracja autorskiej technologii wytwarzania komponentów i elementów kompozytowych A.S.SET, Poddziałania 1.1.2. „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Ofertę należy złożyć w terminie do 03.08.2016

http://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/06/NEM_ZO_02_2016.pdf
31 marca 2016

NEM/01/2016 - Przetarg na Dostawę Wiskozymetru (Lepkościomierza)

W ramach Projektu: Demonstracja autorskiej technologii wytwarzania komponentów i elementów kompozytowych A.S.SET, Poddziałania 1.1.2. „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020

Ofertę należy złożyć w terminie do 12.04.2016

http://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/04/przetarg_31.03.2016.pdf