Archives

31 March 2016

Tender for the Supply of Viscometer

Project: Demonstration proprietary manufacturing technology components and composite elements A.S.SET, Sub-measure 1.1.2. „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” within the framework I Os Priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Program Operacyjnz Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Deadline for offer: 12.04.2016, 6.00 PM

http://www.as-set.eu/wp-content/uploads/2016/04/przetarg_31.03.2016.pdf