Zastosowania

A.S.SET POWDER największy potencjał prezentuje w technologii RESIN POWDER MOULDING (RPM)

RESIN POWDER MOULDING (RPM) jest nową, niezwykle wydajną technologią seryjnej produkcji duroplastycznych, wysoko wytrzymałych struktur kompozytowych. Po raz pierwszy mamy do czynienia z kombinacją prostych metod prasowania z bardzo szybkim utwardzaniem żywicy.

Ponadto żadne dodatkowe kroki technologiczne nie są potrzebne. Technologia RPM jest oparta na A.S.SET POWDER – sproszkowanej żywicy jednokomponentowej, która upłynnia się błyskawicznie pod wpływem temperatury, a następnie utwardza się w temperaturze 110 °C i czasie 300 s.

A.S.SET POWDER może być aplikowany na wzmocnienie w temperaturze pokojowej przy użyciu pistoletów lub nasypywarek do proszku. Następnie kompozycja jest poddawana prasowaniu przy użyciu prostych narzędzi:

np. prasą ręczną, hydrauliczną bądź membranową bez konieczności stosowania próżni.

zastosowanie1


A.S.SET SHEET największy potencjał prezentuje w technologii THERMOSET SHEET FORMING (TSF)

THERMOSET SHEET FORMING (TSF) jest nową, wysoce efektywną technologią przeznaczoną do wytwarzania trójwymiarowych struktur kompozytowych o bardzo dobrej jakości. Technologia TSF jest oparta na A.S.SET SHEETS – duroplastycznych płytach o strukturze podobnej do tzw. PREPREGÓW ale w postaci stałej.

Te duroplastyczne płyty organiczne po podgrzaniu stają się plastyczne, a następnie szybko sieciują, co skraca cały cykl przetwórstwa. Podobnie jak w przypadku termoplastycznych płyt organicznych, A.S.SET SHEETS mogą być przygotowywane do przetwórstwa za pomocą prostych narządzi, a prasowanie realizowane powinno być przy pomocy klasycznych pras ręcznych, hydraulicznych bądź membranowych, bez konieczności stosowania próżni.

Duroplastyczny proces sieciowania umożliwia odformowanie gotowych elementów, w temperaturze procesu bez konieczności chłodzenia formy, i dzięki temu cały proces jest bardzo szybki i tani, a rozpoczęcie produkcji seryjnej elementów kompozytowych nie wiąże się z wysokimi kosztami.

zastosowanie2


Share Button